Mag ik ook alleen komen… of kan dat niet bij relatietherapie?

Mag ik ook alleen komen of kan dat niet bij relatietherapie?

Uiteraard is een relatie iets van twee personen. Maar als je partner niet mee wil kun je ook alleen komen. Meestal is het beter om samen te komen, zodat je eenzelfde eerlijke kans hebt om ieder je eigen kant te belichten. Men heeft anders vaak het gevoel dat ik mogelijk al aan één kant van de zaak sta.

Geen relatietherapie mogelijk, maar wel verandering

Maar soms lukt het niet en wil de partner absoluut niet. Dat betekent niet dat je niks kunt doen. Vaak merk ik dat in de gesprekken de gemotiveerde partner wel baat heeft bij de gesprekken. Hij (of zij) gaat anders reageren.

Twee partners spelen samen een spel

In de loop van de relatie zijn er patronen ontstaan. Men speelt samen een spel, de één doet dit, de ander reageert daarop met iets anders, waardoor de eerste persoon weer reageert met een andere actie etc.

Patronen doorbreken

Je kunt het vaste patroon doorbreken door ineens iets heel anders te gaan doen. Zelf heb je niet in de gaten dat je patronen in stand houdt. Je doet iets, en daarmee blijft de ander ook steeds hetzelfde reageren. En daarom verandert er niks. Als je dat patroon doorbreekt kán de ander niet gewoon doorgaan met hetzelfde gedrag…. Hij/zij moet wel veranderen.

Het is niet de meest wenselijke actie om met één persoon aan de slag te gaan, want er is een risico dat de weigerachtige partner niet weet hoe te reageren op de veranderingen van de ander. Daardoor kan een relatie nodeloos in gevaar komen. Uiteraard proberen we dat te voorkomen en daar kun je ook als gemotiveerde partner wel degelijk het nodige in doen.

Eerst alleen, dan samen?

Soms wil iemand eerst alleen komen en daarna gezamenlijke gesprekken starten. Dat is meestal zeer onwenselijk, want dan krijgt de partner het idee dat ik al helemaal aan de zijde sta van degene wiens verhaal ik ken.

Soms zijn enkele gesprekken met één van de partners voldoende. Degene om wie het gaat hoeft niet altijd aanwezig te zijn om toch verandering te bewerkstelligen. Het is eigenlijk net als met opvoedingsvragen: als je anders met je puber omgaat, krijg je ook ander gedrag van de puber.