Opvoedingsondersteuning

Ouderschap

Een ouder is een stakker die in het duister tast….   (Wim Sonneveld)

Ouderschap is lastig, we zijn allemaal zelf opgevoed en denken dat we het kunnen, en toch is het een van de moeilijkste klussen waar men voor komt staan. Bovendien weet je niet tevoren wat er van je gevraagd wordt. Ieder kind is anders, iedere situatie is anders. Er is geen standaard. Ouders zijn kwetsbaar.

Opvoedingsondersteuning

Bij opvoedingsondersteuning komen één of beide ouders om advies (liefst samen). Immers: men kan elkaar versterken of verzwakken. Alleen indien persé nodig wordt het kind betrokken bij de hulpverlening. Meestal is dat dus niet het geval.

Opvoedingsstijlen

Het gevaar van een overzicht is dat er soms te harde conclusies worden getrokken, terwijl het bedoeld is als leidraad. Men denkt: mijn puber is opstandig, DUS ik ben te autoritair geweest. Zo is onderstaand schema uitdrukkelijk niet bedoeld!

Opvoedings-stijlenAutoritair Kind verliestToegeeflijkOuder verliestDemocratischWin/win-situatie
Wie heeft demachtVolwassenenKinderenIedereen heeft invloed
MethodenBelonen en straffenIn het gevlei komen, afwachten, negerenOverleg en onderhan-deling
Sfeer Overdreven ordelijk en duidelijkChaotischOntspannen, ordelijk maar flexibel
Wat leren kinderenGehoorzaamheid, slijmen, weinig zelfdisciplineManipuleren, egoïsme, weinig zelfdisciplineZelfdiscipline,respect en verantwoordelijkheid
Gevoelens van  kinderenVijandig, boos, wrok, gemanipuleerdVerward, schuldig, onveiligVeilig, geliefd, met vertrouwen
Gevolgen  puberteitHevige opstandigheidVeeleisendheid en onverantwoordelijkTe hanteren opstandigheid

Veel ouders geven aan te toegeeflijk te zijn. Maar ouders zijn ook bang om autoritair te worden genoemd. Ouders durven dan geen grenzen aan te geven. Kinderen zijn geen machines en hoeven niet gedrild te worden, maar duidelijkheid en ordelijkheid, is voor kinderen ook geruststellend. Gaandeweg dienen zij meer verantwoordelijkheid te krijgen.

  • Ouders weten het niet altijd. Zie ik het wel goed? Ben ik niet te streng? Of juist te toegeeflijk?
  • Wie heeft er gelijk, mijn partner of ik?
  • Het is zo moeilijk om consequent te zijn…. hoe kan ik dat voor mezelf gemakkelijker maken?
  • Hoe gaan mijn partner en ik om met onze meningsverschillen over opvoeding?
  • Waarom werken de oplossingen die we voorheen kozen nu niet meer?
  • Onze dochter heeft een fout vriendje. Hoe beschermen we haar?
  • Onze zoon spijbelt veel en gebruikt soms drugs. Hoe helpen we hem?
  • Soms kan in één of twee gesprekken de rust weer terugkeren.

De nadruk ligt op de begeleiding van de ouders, kinderen worden normaliter verwezen naar een hulpverlener die beter is toegerust om kinderen te helpen.

Tips bij zeurende kinderen:

Klik hier voor algemene voorwaarden en tarieven.

Voor gescheiden ouders ter voorkoming van ouderverstoting/oudervervreemding/PAS. (download)

Meer lezen over opvoeding, klik hier