Individuele hulpverlening

Individueel

Individuele problemen

Deze zijn er zoveel als er mensen zijn. Ook hier geldt weer: wacht niet tot het erger wordt….

Veel problemen zijn al veel minder “een probleem” wanneer je er lucht aan gegeven heeft. Je zou kunnen zeggen dat ik een “mensen-adviseur” (of beroepsluisteraar) ben…

Praten helpt!

Je ervaart opluchting…… “zie je wel…. Ik ben toch niet gek!” Ook daarom is het vaak zo dat men na een gesprek al voldoende vooruit kan. Soms besluit men enkele maanden later nog eens terug te komen, waarna de problemen zijn opgelost. Vaak zegt men dan “Ik wou dat ik er niet zo lang mee rondgelopen had….“.

Gewone mensen problemen

Grofweg kun je zeggen dat er “gewone-mensen”-problemen zijn die relatief snel te verminderen zijn. Ik denk dan aan problemen die voor ieder normaal mens lastig zijn zoals

  • een groot verlies (door overlijden, handicap, scheiding, verlies van baan)
  • een ernstige ziekte van jezelf of een dierbare
  • zich zorgen maken over iets (problemen van een getrouwd kind, of problemen met je eigen ouders)
  • conflicten (met familie, kind, ouders, buren, chef, collega)
  • partner die depressief is, dementie van ouders

Ieder normaal mens zou bij dit soort zaken verdrietig zijn of angst hebben, of bezorgd zijn. Vaak zijn dit soort problemen snel aan te pakken zodanig dat ze gemakkelijker te hanteren zijn. Tips om de problemen te hanteren, om grenzen te stellen, om beter te communiceren kunnen veel helpen.

Soms kan ook een cursus assertiviteit passend zijn om beter te leren:

Conflicten

Het is lang niet altijd nodig om bij conflicten de andere partijen te betrekken. Interpunctie biedt die mogelijkheid, maar het hoeft niet persé. Het is ook heel goed mogelijk het probleem te verminderen door er zelf anders mee om te gaan. Ik geef hier vaak tips in, waardoor men zich beter voelt en/of men er anders mee omgaat.
In dergelijke gevallen blijkt vaak dat één gesprek voldoende is om de lucht te klaren. Uiteraard kan een ingewikkeld probleem, of een langdurige ontwrichting van de relaties meer tijd vergen.

Assertiviteit

Cursus assertiviteit voor volwassenen

Bij deelname aan de cursus assertiviteit leer je beter opkomen voor jezelf. Bijvoorbeeld als je het lastig vindt om dingen te weigeren, of als je vaak jezelf betrapt dat je “ja” gezegd hebt, terwijl je het eigenlijk niet wilt.

Lees meer over de cursus assertiviteit