Home » Gezin/opvoeding

Gezin/opvoeding

Happy family in the park

deze site wordt momenteel vernieuwd. Kom later nog eens kijken. Ik verwacht dat de nieuwe site half mei 2019 online is.

Rondom gezin en opvoeding is van alles te vertellen. Gelukkig hebben de meeste mensen geen grote problemen op dat gebied. Maar soms zijn er dingen waar je alsmaar geen vat op krijgt. Wonderen kan ik niet verrichten maar soms kan een andere, nuchtere kijk door een derde, die uitgebreid met jullie praat hier een goed licht op laten schijnen, waardoor de situatie ten goede verandert.

Grote problemen met een kind

Wanneer zich grote problemen voordoen kan een eerste stap worden gedaan waarbij een evt. doorverwijzing naar de geijkte instanties wenselijk is. Maar sommige grote problemen zijn ook middels enkele gesprekken hanteerbaar te maken.

Grote kinderen, geen opvoeding meer nodig

Wanneer uw kinderen al uit huis zijn kunnen er soms toch conflicten zijn. Als het over erfenissen gaat dient natuurlijk iemand op juridisch/financieel gebied te helpen. Maar gaat het om puur menselijke dingen dan kan ik hierin een rol spelen.

Conflicten met broers/zussen

Jammer als er conflicten zijn tussen broers en zussen. Bij ernstige en langdurige conflicten zou je er ook voor kunnen kiezen om uit te zoeken hoe je met de situatie kan omgaan (zonder het conflict op te lossen). Soms lukt dat oplossen nl. niet. Hierbij kan ik ook helpen.

Opvoeding

Meer lezen over opvoeding klik hier

Daarnaast bied ik opvoedingsondersteuning.

Een mooie uitspraak van Erich Fromm over vrijheid/opvoeding/structuur

Echte vrijheid is niet de afwezigheid van enige structuur waardoor de mensen kunnen doen en laten wat ze willen. Echte vrijheid is een heldere structuur die mensen in staat stelt om binnen de overeengekomen grenzen op een autonome en creatieve wijze te werken.

Opvoeding in scheidingssituaties en Samengestelde Gezinnen

Zie ook mijn andere site over Samengestelde Gezinnen