Voor relatietherapie, gezinstherapie, maar ook voor individuele problemen, zoals bv. een gebrek aan assertiviteit. Ook kan ik een luisterend oor bieden, voor iedereen die een persoonlijke vraag heeft, of een conflict, of iets wat een conflict zou kunnen worden. In één of twee gesprekken kunt u dan een beslissing nemen of u stappen wilt zetten om deze problemen te veranderen.

Hallo, ik ben Nellie Timmermans van Interpunctie Veghel

Relatietherapeut, gezinstherapeut, maatschappelijk werker, conflictbemiddelaar en gecertificeerd stiefplancoach. Voor samengestelde gezinnen (stiefgezinnen) heb ik een aparte site.

Mijn motto is:

De meeste branden zijn te blussen met een glas water ……….

als je er maar op tijd bij bent !!

Hulp bij vragen rondom

Relatieproblemen

Relatieproblemen kunnen te maken hebben met

  • communicatieproblemen
  • man/vrouw-issues
  • seksuele problemen
  • trouw/ontrouw
  • meningsverschillen
  • problemen over afkomst
  • en nog vele andere dingen

Gezin / opvoeding

Rondom gezin en opvoeding is van alles te vertellen. Gelukkig hebben de meeste mensen geen grote problemen op dat gebied. Maar soms kunnen pubers je voor moeilijke situaties plaatsen of zijn situaties zo ingewikkeld (bv. rondom een scheiding) dat professioneel advies veel kan bijdragen. Vaak zijn dat slechts éénmalige gesprekken die ouders veel handvatten bieden.

Grote problemen met een kind

Wanneer zich grote problemen voordoen help ik om een eerste stap te doen, waarna soms een. doorverwijzing naar de geijkte instanties nodig is. Maar véruit de meeste grote problemen zijn ook middels enkele gesprekken met de ouders hanteerbaar te maken. Soms is er contact met en kind noodzakelijk, meestal niet. Vaak zijn problemen uitstekend te verhelpen door de strategische aanpak te wijzigen.

Grote kinderen, geen opvoeding meer nodig

Wanneer uw kinderen al uit huis zijn kunnen er soms toch conflicten zijn. Als het over erfenissen gaat dient natuurlijk iemand op juridisch/financieel gebied te helpen. Maar gaat het om puur menselijke dingen dan help ik u graag.

Conflicten tussen broers/zussen

Jammer als er conflicten zijn tussen broers en zussen. Bij ernstige en langdurige conflicten is een oplossing van het conflict niet altijd haalbaar. Soms is het verstandiger te leren omgaan met de situatie zodanig dat het leven gemakkelijker wordt. Hierbij help ik ook.

Individuele kwesties

Individuele problemen

Deze zijn er zoveel als er mensen zijn. Veel problemen zijn al veel minder “een probleem” wanneer je er lucht aan gegeven heeft. Je zou kunnen zeggen dat ik een “mensen-adviseur” (of beroepsluisteraar) ben… Praten helpt! Je ervaart opluchting…… “zie je wel…. Ik ben toch niet gek!” Vaak zegt men dan “Ik wou dat ik er niet zo lang mee rondgelopen had….“.

Gewone mensen problemen

Grofweg kun je zeggen dat er “gewone-mensen”-problemen zijn die relatief snel te verminderen zijn. Ik denk dan aan problemen die voor ieder normaal mens lastig zijn zoals een groot verlies, ernstige ziekte, zorgen over problemen van je kind/met je kind, problemen met je ouders, buren, familie, collega’s).

Ieder normaal mens zou bij dit soort zaken verdrietig zijn of angst hebben, of bezorgd zijn. Soms kan ook een cursus assertiviteit passend zijn.

Conflicten

Het is lang niet altijd nodig om bij conflicten de andere partijen te betrekken. Interpunctie biedt die mogelijkheid, maar het hoeft niet persé. Het is ook heel goed mogelijk het probleem te verminderen door er zelf anders mee om te gaan. Ik geef hier vaak tips in, waardoor men zich beter voelt en/of men er anders mee omgaat.
In dergelijke gevallen blijkt vaak dat één gesprek voldoende is om de lucht te klaren. Uiteraard kan een ingewikkeld probleem, of een langdurige ontwrichting van de relaties meer tijd vergen.

assertiiteitscursus Veghel

Gebrek aan assertiviteit

Een gebrek aan assertiviteit kan vele stress veroorzaken.

Op tijd stop zeggen

Vaak heeft stress te maken met onvoldoende assertiviteit of onvoldoende communicatieve vaardigheden. Daarom is een belangrijk aandeel bij de aanpak van stressklachten het ontwikkelen van assertieve en communicatieve vaardigheden. Als iemand nog ernstige burnout-klachten heeft, is een cursus meestal NIET datgene waar je mee moet beginnen. Men kan er immers niks meer bij hebben…..

Men moet wel leren op tijd “stop” te zeggen, maar nu is niet het beste moment. Als men wat is opgeknapt, men zich weer kan concentreren en weer enige veerkracht krijgt, kan een cursus assertiviteit wel helpen en dan vooral om te voorkomen dat men in de toekomst opnieuw problemen krijgt.

.

Overige hulpvragen

Diverse hulpvragen hebben connecties met relatieproblemen of een gebrek aan assertiviteit. Soms ook speelt rouw een rol in individuele kwesties, maar dat kan ook in een relatie van belang zijn. Ook bij opvoedingskwesties kan bv. PAS (Engelse term voor Ouderverstoting/Oudervervreemding) een rol spelen. Ook wanneer omgangsregelingen bij echtscheidingen niet lopen kan ik daar soms een rol in spelen. Communicatieproblemen kunnen in al van de genoemde gevallen hierbij een rol spelen, maar ook man/vrouw-kwesties, individuele issues kunnen aan de orde zijn. Daarom zijn er gevallen die in geen enkele of in meerdere categorieën kunnen spelen. Kijk dus even verder bij de overige kopjes

Momenteel geen belangrijk nieuws

Belangrijk nieuws

Momenteel geen belangrijk nieuws

Speciaal aanbod

Momenteel geen speciaal aanbod

Momenteel geen speciaal aanbod.

We willen het vanaf nu anders!

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!
Bel: +06 2159 2435

Stel je vraag of

Maak een afspraak

Om een afspraak te maken met Nellie vul onderstaand contactformulier in. Het is handig als je je voorkeurdagen/tijden aangeeft.