Voor leerkrachten: omgaan met “lastige” ouders

Veiligheid schep je zelf

Onveililgheid ook

Eerst een stukje over mezelf

Mijn jaren bij de kinderbescherming hebben mij geleerd hoe je je eigen veiligheid kunt scheppen. Ik ging alleen op huisbezoek bij soms de zeer agressieve ouders.. mensen die soms zwaar verslaafd waren, die vaak een verleden hadden van vast zitten vanwege mishandeling, of mensen met een psychiatrische aandoening. Deze mensen waren vaak boos, soms terecht, soms ook onterecht. Zij voelden zich niet gehoord, niet serieus genomen, voelden zich machteloos en niet opgewassen tegen deze machtige instelling.

Minder angst door beter luisteren

Natuurlijk was ik soms bang, er waren soms wapens in huis. Toch heb ik nooit een klap gehad. Ik wist mijn veiligheid te scheppen. Ik zal nooit vergeten dat ik bij een grote sterke vader op huisbezoek was (alleen) die woedend op de kinderbescherming was, en die meerdere malen vastzat voor geweldpleging. Geen lieverdje dus. Toch heb ik juist van deze man een cadeau gekregen toen ik afscheid van hem nam.

De cursus

Op grond van o.a. mijn ervaringen in de verslavingszorg en bij de kinderbescherming heb ik destijds mijn assertiviteitscursus gemaakt. Hoewel ik mezelf altijd zag als een angstig iemand, bleek ik toch niet zo bang. Ik wilde graag overbrengen aan anderen hoe zij kunnen zorgen voor hun eigen veiligheid, en toch respectvol met moeilijke mensen kunnen omgaan. De cursus is vaak te breed gebleken. Passend voor de een, was het niet altijd passend voor de ander. Vandaar dat ik me nu ook richt op specifieke doelgroepen. Zowel in cursusverband (hier ben ik mee bezig) als ook individueel. Ik ben dus bezig een workshop te maken voor leerkrachten : omgaan met lastige ouders. Maar voor individuele gesprekken zijn er nu al volop mogelijkheden. Meer weten? Mail info@interpunctie.nl