Over Interpunctie

De start van mijn praktijk

Ik ben in 1999 gestart met Interpunctie. Onvrede over de reguliere hulpverlening (wachtlijstenproblematiek, vergadercultuur en bureaucratie) en de overtuiging dat hulp beter en sneller kan.

Waar harmonie, veiligheid, vertrouwen, en verbondenheid ontbreken wil ik verbetering brengen. Of het nu gaat om een gezinssituatie, familieproblemen, vrienden of tussen leidinggevenden en ondergeschikten in een bedrijf.

Interpunctie biedt hulp op maat bij “mensenwerk”:

                               
De missie

Mensen helpen om beter met zichzelf en anderen overweg te kunnen waardoor ze beter en met meer tevredenheid met elkaar omgaan.

De naam

INTERPUNCTIE is de leer van de leestekens (punten en komma’s). Punten en komma’s kunnen de betekenis van een zin veranderen. Bijvoorbeeld:

Jan zei: “mijn moeder is ziek”                     (moeder van Jan is ziek)

“Jan”, zei mijn moeder,”is ziek”                   (Jan is ziek

Circulair i.p.v. linear

Interpunctie betekent ook: circulair denken. Dit in tegenstelling tot het eenvoudige lineair denken (oorzaak/gevolg).
Circulair denken geeft aan dat het gedrag van de een versterkt wordt door het gedag van de ander (de vicieuze cirkel).

Volgens de conflicttheorie worden conflicten gaande gehouden en verscherpt door naar de ander te wijzen: men wil dat de ander de eerste stap zet.