Voorwaarden / tarieven

Tarieven per 1-1-2021
  • €  75,00 per 3 kwartier  (normaliter minimumtarief/minimumtijd)
  • €  85,00 per uur
Vergoedingen

Hiervan wordt meestal een deel vergoed door de zorgverzekeraar (bij aanvullende verzekeringen):

Vergoedingenoverzicht 2021

Over de benodigde tijd/aantal gesprekken

Dit is lastig in te schatten. Ik streef ernaar om zo weinig mogelijk gesprekken te hebben. Dat betekent dat je soms “huiswerk” krijgt.

Voorwaarden
  • te laat afzeggen betekent dat de kosten worden doorberekend
  • indien je erg krap bij kas zit, zijn er soms andere mogelijkheden, kaart dit direct aan
  • bij consulten in de avonduren (vanaf 18.00 uur) wordt een toeslag berekend van € 30,00 per keer
  • de eerste factuur wordt indien gewenst meteen na het eerste gesprek gestuurd, zodat je snel kunt nagaan of de zorgverzekeraar de consulten vergoed, daarna volgt maandelijkse facturering.
  • betalingstermijn: 3 weken na factureringsdatum (facturering per maand)
  • een aanmaning wordt verhoogd met administratie- en rentekosten € 20,00 per factuur. Ook overige incassokosten komen voor jullie rekening
  • als één van de partners niet betaalt, kunnen de kosten ook op de andere partner worden verhaald
  • geen verwijskaart van huisarts nodig

Zie hier de voorwaarden: Voorwaarden skypegesprek

Interpunctie is aangesloten bij de NFG, hier vindt u de behandelovereenkomst (5 bladzijden, zie pijltje onderaan de overeenkomst) NFG behandelovereenkomst

In het kader van de AVG zijn er diverse overeenkomsten zoals privacy-overeenkomst die op de pagina AVG worden weergegeven.

   AGB-code hulpverlener 90-18403 AGB-code praktijk 90-039953 SRBAG 5002318                   handteknfg        logoSRBAG groot                            CZP keurmerk

hulpverlener 90-18403       nr. 5511176580                5002318

praktijk 90-039953

alg voorw 2019 werkgeverstips

relatietherapie, Veghel, Uden, Oss, Eindhoven, Den Bosch, Nistelrode, Schaijk, Landerd, Laarbeek, Schijndel, St. Oedenrode, Nijnsel, Vorstenbosch, Oost-Brabant