Vaak zegt men na een depressieve periode: “Hij/zei is nooit meer de oude geworden”. Ook bij andere grote levensevents (burn-out, scheiding, ernstige ziekte) verandert men soms blijvend. Sommige mensen blijven extra kwetsbaar en merken dat ze minder spanning kunnen verdragen sinds hun overspannenheid (of hoe je het ook noemt).

Het kan positief of negatief werken

Als men daar naar leert luisteren en op tijd ingrijpt kan dit een beschermende factor zijn: men leert tijdig een stap terug te doen. Je zou kunnen zeggen dat men beter leert met zijn eigen kwetsbaarheid om te gaan. 

Andere mensen leren er niet van en kunnen niet accepteren dat kwetsbaarheid bij het leven (bij hún leven) hoort. Vaak vindt men het prima dat ánderen kwetsbaar zijn, maar zélf kwetsbaar zijn…….

Kwetsbaarheid

Iedereen is kwetsbaar. De ene heeft vaak lichamelijke aandoeningen (hoofdpijn, hartklachten, maag- en darmklachten, gevoeligheid voor virussen, etc.), de ander is gauw op de teentjes getrapt, weer een ander is een piekeraar of heeft last van schuldgevoelens. Ieder mens is wel kwetsbaar op de een of andere manier.

Nooit meer de oude

Na een depressieve of andere moeilijke tijd wordt men inderdaad niet meer de oude. Men ziet dat vaak als negatief (blijvende gevoeligheid) maar je kunt het ook zien als positief. Je hebt nl. wat geleerd over jezelf, over het leven, over andere mensen. En alles wat je geleerd hebt daar word je rijker van: je weet nu dingen die je vroeger níet wist. Het is dus ook de vraag of je “de oude” móet worden….

Ontwikkeling

Een mens krijgt de kans zich te ontwikkelen door te leven, door dingen tegen te komen die niet gemakkelijk zijn. Sommige mensen denken dat ze zich daarvoor moeten afschermen (niet voelen) en helaas daarbij ontstaan weer andere problemen (bv. verslavingen). Ontwikkeling van jezelf is niet tegen te houden. Wel bestaat dan ook het gevaar van doorslaan: de neiging de hele wereld te moeten verbeteren en anderen voorschrijven te moeten leven zoals jij vindt dat het moet. Ook menselijk, maar niet handig  😉