Heeft mijn ex daar wel het recht toe?

Ik ben adviseur bij een platform voor mensen die gescheiden zijn. En de meeste vragen gaan over juridische zaken:

  • Mijn ex houdt mijn kinderen weg als mijn vriendin er is, mag dat?
  • Mijn ex luistert mijn telefoontjes af als ik mijn kinderen bel terwijl ze bij haar/hem zijn
  • Mijn ex gaat met de kinderen naar het buitenland terwijl ze/hij weet dat er voor mij belangrijke dagen zijn die ik graag in aanwezigheid van de kinderen vier

En zo zijn er nog vele andere vragen denkbaar.

Juridisering

Natuurlijk is het handig om te weten wat je wel/niet mag eisen (waar je recht op hebt). Maar toch is dat zelden mijn eerste insteek. Want voor je het over jouw rechten hebt, kun je ook gewoon praten.

Zo gauw je het over rechten en plichten hebt, zit je in wezen in het juridische gebied en dan beland je in de strijd. En dat is meestal een heilloze weg. Vaak heeft dat “praten” dan geen zin meer.

Respect

Daarom: praat op een respectvolle manier met elkaar. Probeer elkaar te begrijpen i.p.v. je gelijk te halen.  Je hoeft niet alles weg te geven, maar soms kun je “ruilen” (de wens van de een ruilen met de wens van de ander), zodat je elkaar wat gunt. Lukt het even niet, stel dan een time-out in. Leg je vragen neer, en neem de vragen van je ander mee, en kom er op terug op een rustiger moment.

Kinderachtig?

Goed luisteren is een hele kunst. Om dat te leren zeg ik vaak: herhaal eerst eens in je eigen woorden wat de ander gevraagd of gezegd heeft. Dus niet na-papegaaien, maar eigen woorden gebruiken. Men vindt dit vaak kinderachtig, maar het werkt wel.

Wat als het niet lukt

Je hoort veel ellende over vechtscheidingen. Laat het zover niet komen. Vraag in een vroeg stadium om hulp.