.

Dit stel was al jaren gescheiden. Moeder gaf aan dat de kinderen niet meer naar hun vader wilden.  “Zij hebben daarvoor gekozen” zei moeder.

Kiezen voor de een voelt als kiezen tegen de ander

Kinderen “kiezen” vaak bij de ene partij voor de een, en bij de andere partij voor de ander. Kinderen kunnen helemaal niet kiezen en als je ze daartoe dwingt dan kiezen ze vaak voor degene waar ze het meeste zijn, behalve pubers, die kiezen vaak andersom.

Loyaliteit

Helaas gebeurt het steeds weer dat kinderen in een disloyale positie gedwongen worden, omdat de ouders ruzie hebben. Soms “kiezen”de kinderen uit medelijden voor de zwakste partij. Moeders huilen vaker en zullen door kinderen vaker gezien worden als “zwakste partij”. Maar omgekeerd gebeurt het ook hoor, dat kinderen zich gedwongen voelen om voor hun vader te kiezen.

Redenen kunnen gemakkelijk worden verzonnen

En natuurlijk kunnen kinderen heel gemakkelijk goede “redenen” verzinnen om niet naar papa of mama te hoeven: ze zijn een keer niet naar de voetballende zoon wezen kijken bij een belangrijke wedstrijd, ze hebben een keer niet meteen gezien dat hun dochtertje griep had.

Ouderlijke interesse is belangrijk

En  natuurlijk is het belangrijk om wel naar die voetballende zoon te gaan kijken, en inderdaad is het de taak van een ouder om bij griep maatregelen te nemen. Is hij (of zij) als dit niet perfect loopt direct een verfoeilijk slechte ouder? Moet hij daarom buiten spel gezet worden? Nee. Maar er mag wél over gesproken worden. Soms doen kinderen dat zelf omdat zij direct zijn en zich veilig genoeg voelen. Of omdat ze zich gedwongen voelen om hun andere ouder bij te vallen.

Aanspreken

Maar het is in elk geval de taak van de andere ouder om de “falende”ouder aan te spreken. De falende ouder hoeft niet te verdedigen, hij (of zij) kan gewoon zijn fout erkennen en er een les uit trekken. Dat is alles.

Wat als dat niet helpt?

Tja, je kunt de ander niet veranderen. Natuurlijk kunnen de kinderen last hebben van hun ongeïnteresseerde ouder. Dat is hinderlijk en je gunt ze een fijne moeder of vader. Maar als die ouder niet geweldig is kunnen ze dat beter maar zelf ervaren. Uiteraard behalve wanneer de ouder hen echt kwaad doet. Dan moet je ingrijpen. Maar dat gebeurt zelden.

Tips bij scheiding

Wil je jouw situatie eens voorleggen?

Dat kan ook telefonisch, via skype (in combinatie met een mailtje waarin je je vraag beschrijft). In 200-300 woorden beschrijf je je dilemma, vraag of probleem, zodat ik snel even kan lezen waar het over gaat. Ik vraag hierbij wel om vóóraf te voldoen (€ 65,00). Mail mij snel : info@interpunctie.nl of bel 0413-310795.

Voor face-to-face afspraken (die altijd vollediger en beter zijn): zie voorwaarden en tarieven