De geijkte smoezen

Je kent alle smoesjes wel als het gaat om huiswerk:

  • Ik heb het al af
  • Jaahaa ik doe het straks
  • Ik heb nog tijd genoeg

Het gaat niet vanzelf: sommige kinderen hoef je nooit achter de vodden te zitten, maar misschien heb je er eentje bij, die altijd spullen kwijt is, of dingen vergeet, of die gewoon altijd een smoes klaar heeft.

Politieagent spelen

Ik hoor van ouders vaak dat ze zeggen: ik wil niet voortdurend politieagent spelen. Inderdaad, dat kan ik me voorstellen. Het is niet leuk om ze achter de vodden te zitten. En de sfeer wordt er ook niet beter op.

Toch wil je dat ze hun huiswerk maken. Maar een goede sfeer is je ook wat waard! Er zijn heus wel mogelijkheden om hierin verandering te brengen. Zodat je zonder gemopper er van opaan kunt dat je kind zijn huiswerk maakt.

Wat is nodig?

Wat daarvoor nodig is, is consequent zijn, afspraken maken, een positieve en respectvolle  houding naar je kind. Een beloningssysteem is ook handig. En dat moet niet gaan om grote cadeaus of vele euro’s aan zakgeld. Positieve aandacht is ook een beloning.

Consequent zijn

Consequent zijn is vaak moeilijk, omdat je er zo moe van wordt. Steeds op momenten dat je andere dingen aan je hoofd hebt, moet je óók nog eens consequent gaan lopen zijn…. Pfff.

Moet je altíjd consequent zijn? Nee, over het algemeen wel maar je mag best eens afwijken van een vaste regel. Zo lang maar duidelijk is dat het NU gaat om een bijzondere situatie, waarin de vaste regel niet geldt. Wilt u daarover een sparren? Of advies? Is uw situatie extra ingewikkeld? Na één of twee gesprekken kunt u het weer helemaal zelf.