Veel gestelde vragen

  Veel gestelde vragen over relatietherapie

Hoeveel gesprekken hebben wij nodig? Hoe langer men wacht hoe ingewikkelder het probleem wordt.Vaak zijn dan ook meer gesprekken nodig. Gemiddeld 2-4 gesprekken.

Hebben wij een verwijsbrief nodig?
Nee. Ik leg wel graag contact met de huisarts als het in de nabije omgeving is, maar ook dat is niet noodzakelijk.

Zijn deze gesprekken wekelijks?
Soms, maar meestal niet. Er wordt rekening gehouden met uw wensen. De frequentie kan ook samenhangen met de ontwikkelingen rondom een bepaald probleem.

Wat kunnen wij verwachten?
Interpunctie onderzoekt door vragen stellen het probleem, hoe het in stand wordt gehouden en hoe dit kan worden doorbroken. Soms kan verwijzing aan de orde zijn. Soms zijn er ook individuele gesprekken wenselijk of noodzakelijk.

Kunnen wij ook zelf wat doen?
Ja soms geef ik huiswerk op (bv. oefenen met bepaalde gesprekken).

Wij kunnen de kosten niet betalen
Indien de kosten (zie alg.voorwaarden) een probleem zijn, bv. omdat de zorgverzekeraar niets vergoedt, dan kan in overleg een ander tarief worden afgesproken. Kaart het dus gerust aan!  Ook kan een iets lagere frequentie van de gesprekken soms uitkomst bieden (spreiding van kosten).

Moeten wij altijd samen komen?
Meestal wel, maar het is niet altijd nodig. Het is wel het beste (maar ook weer niet absoluut noodzakelijk) dat je de eerste keer samen komt. Als de partner niet wil meekomen dring dan niet aan en kom alleen.

 

stiefspreuk

Brabant, Veghel, Uden, Oss, Meierijstad, Laarbeek, Landerd, Vorstenbosch, Schijndel, St. Oedenrode, Nistelrode, Berlicum, Eindhoven, Oss\
Den Bosch, Wijbosch, Loosbroek, Vorstenbosch, St.Michielsgestel, Berlicum, Heesch, Mill, Cuijk, Gemert, Bakel, Helmond