Home » Wie / wat / waar (wegwijzer) » Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

bellenblazen        Family Running Together            verlegenh

Ouderschaps- en opvoedingsondersteuning betekent dat één of beide ouders een gesprek hebben en dat daarna, alleen indien persé nodig, het kind wordt betrokken. Meestal is dat dus niet het geval. Ouders voelen zich vaak kwetsbaar. Doen we het wel goed?
De visie van Interpunctie is dat kinderen het best door hun ouders kunnen worden opgevoed. Het gaat om jóuw kind! Maar het gaat ook over jezelf: “ben ik wel een goede moeder/vader?” Daarom kan het prettig zijn om in een rustige sfeer eens te praten over die twijfels en zorgen, en vaak blijkt dat problemen zich niet alleen bij jouw kind voordoen. Dat maakt het al gemakkelijker.

Het gevaar van een overzicht is dat er soms te harde conclusies worden getrokken, terwijl het bedoeld is als leidraad. Men denkt: mijn puber is opstandig, DUS ik ben te autoritair geweest. Zo is onderstaand schema uitdrukkelijk niet bedoeld!

Opvoedings-stijlen Autoritair  Kind verliest Toegeeflijk Ouder verliest Democratisch Win/win-situatie
 Wie heeft demacht Volwassenen Kinderen Iedereen heeft invloed
 Methoden  Belonen en straffen In het gevlei komen, afwachten, negeren Overleg en onderhan-deling
 Sfeer   Overdreven ordelijk en duidelijk Chaotisch Ontspannen, ordelijk maar flexibel
 Wat leren kinderen Gehoorzaamheid, slijmen, weinig zelfdiscipline Manipuleren, egoïsme, weinig zelfdiscipline Zelfdiscipline,respect en verantwoordelijkheid
 Gevoelens van  kinderen Vijandig, boos, wrok, gemanipuleerd Verward, schuldig, onveilig Veilig, geliefd, met vertrouwen
 Gevolgen  puberteit Hevige opstandigheid Veeleisendheid en onverantwoordelijk Te hanteren opstandigheid

Veel ouders geven aan te toegeeflijk te zijn. Maar ouders zijn ook bang om autoritair te worden genoemd. Ouders durven dan geen grenzen aan te geven. Kinderen zijn geen machines en hoeven niet gedrild te worden, maar duidelijkheid en ordelijkheid, is voor kinderen ook geruststellend. Gaandeweg dienen zij meer verantwoordelijkheid te krijgen.

  • Ouders weten het niet altijd. Zie ik het wel goed? Ben ik niet te streng? Of juist te toegeeflijk?
  • Wie heeft er gelijk, mijn partner of ik?
  • Het is zo moeilijk om consequent te zijn…. hoe kan ik dat voor mezelf gemakkelijker maken?
  • Hoe gaan mijn partner en ik om met onze meningsverschillen over opvoeding?
  • Waarom werken de oplossingen die we voorheen kozen nu niet meer?
  • Onze dochter heeft een fout vriendje. Hoe beschermen we haar?
  • Onze zoon spijbelt veel en gebruikt soms drugs. Hoe helpen we hem?
  • Soms kan in één of twee gesprekken de rust weer terugkeren.

De nadruk ligt op de begeleiding van de ouders, kinderen worden normaliter verwezen naar een hulpverlener die beter is toegerust om kinderen te helpen.

Klik hier voor algemene voorwaarden en tarieven.

Voor gescheiden ouders ter voorkoming van ouderverstoting/oudervervreemding/PAS. (download)

Wilt u opvoedingstips? Klik hier.

kindje   j0432737   pets

Brabant, Veghel, Uden, Oss, Meierijstad, Laarbeek, Landerd, Vorstenbosch, Schijndel, St. Oedenrode, Nistelrode, Berlicum, Eindhoven, Oss\
Den Bosch, Wijbosch, Loosbroek, Vorstenbosch, St.Michielsgestel, Berlicum, Heesch, Mill, Cuijk, Gemert, Bakel, Helmond