Stap uit de strijd   (over opvoeden)

We straffen omdat we bepaald gedrag willen veranderen. Er wordt in gezinnen vaak gemopperd en bestraft. Je kunt beter een keer een pittige sanctie uitoefenen dan alsmaar mopperen, want dat geeft een rotsfeer. Actie geeft reactie. Niet dat straf de sfeer bevordert.

Straffen of belonen?

Straffen kan weer leiden tot angst (en dat kán inderdaad helpen), maar uiteindelijk is het een vorm van machtsuitoefening. Het kan ook uitmonden in tot een machtsstrijd (bv. het kind gaat éxtra datgene doen wat jij niet wilt). Of misschien gaat het kind het onwenselijk gedrag beter verbergen. Corrigeren is nodig bv. als er gevaar dreigt, of als grenzen steeds weer worden overschreden. Belonen werkt beter… er valt iets te verdienen en dat wil iedereen wel. En dan gaat het niet om grote cadeaus maar vaak vooral om aandacht. Belonen door middel van aandacht!

Welke behoefte?

Nog beter is  serieus het gesprek aan te gaan met je kind en het te helpen  ontdekken welke behoefte er onder het gedrag zit. Wees nieuwsgierig! Een kind wat speelgoed van een ander kind kapot maakt is geen stout kind. Misschien heeft het kind het gevoel achtergesteld te worden bij het andere kind.

Waarom?

Waarom-vragen zijn niet handig. Vaak weet een kind niet waarom het iets doet… kinderen  kunnen daar geen woorden aan geven. En het kind zal zich gaan verdedigen. Het gaat erom dat jij belangstelling toont.  Dat het jou interesseert hoe het kind zich voelt. En dan kun je wel zeggen dat je niet wilt dat het kind het speelgoed van de ander kapot maakt. Door te luisteren naar je kind, te kijken, in zijn plaats te stappen om aan te voelen waar de schoen wringt, dát helpt. Hoe beter jij het kind helpt om zijn wensen en behoeften uit te spreken hoe minder het zich hoeft te misdragen.

Mensen worden boos en mopperen als hun behoeften niet serieus genomen worden. Dat zal een kind ook doen. Als hij zijn behoeften leert uiten helpt dat dus om zich beter te gedragen. Maar straffen is ook je macht gebruiken (misbruiken?) en roept dus weerstand op.

Machtsstrijd voorkomen

Een kind wil niet lastig zijn. Als dat wel zo is, dan is er al een machtsstrijd gaande, dan ben je in zekere zin al “te laat” om het op een eenvoudige manier op te lossen. Het is wel op te lossen, maar wel een stuk lastiger. En…. Het ligt nooit aan het kind dat die machtsstrijd is ontstaan, daar hebben jullie allebei een aandeel in. En jij bent tenslotte de volwassene!

Als je er niet uitkomt (wat nogal eens met pubers gebeurt) schakel dan hulp in. Het is echt de moeite waard.