Home » Nieuws en ontwikkelingen » Verder na de breuk (middag voor verstoten ouders)

Verder na de breuk (middag voor verstoten ouders)

Vrijdag 2 november 2018   middag voor “verstoten” ouders in Veghel​

Als je alles al geprobeerd hebt om weer contact te krijgen….. en niets lukt!

Natuurlijk probeer je met alle macht het contact te herstellen, maar het is daarnaast ook belangrijk dat je je leven toch wat bevredigend kunt doorbrengen. Daarvoor is nodig:

  • omgaan met je verdriet en je boosheid
  • de draad weer oppakken
  • ruimte voor rouw/verdriet/boosheid 
  • maar ook weer ruimte maken voor jezelf en en……je eigen plezier. Want je mag ondanks alle ellende toch ook aan je eigen plezier denken…..

​Op vrijdag 2 november is er in Veghel een middag waar je mogelijkheden worden aangereikt om met ouderverstoting/oudervervreemding om te gaan. Rouwen over het verlies, terwijl je kinderen verder leven. 

Je kunt je hier inschrijven voor de nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van de precieze aanvangstijd/eindtijd en waar de bijeenkomst in Veghel gehouden zal worden. Let wel op: als je wilt deelnemen moet je tevoren afrekenen, aangezien er ruimte moet worden gehuurd. Koffie/thee zijn inbegrepen in de toegangsprijs. De middag kost € 35,00 per persoon. Niet ingeschreven betekent: geen toegang.

Je krijgt handvatten hoe je evenwicht moet vinden en bewaren in de situatie waarin je verkeert. Er moet ruimte zijn voor je woede en boosheid, je verdriet en pijn. Dit valt onder de noemer ROUWEN.

Er moet eveneens de mogelijkheid zijn om (steeds opnieuw) jezelf weer op te peppen, zodanig, dat je ondanks alles een bevredigend leven kunt hebben:

  • de mogelijkheid hebt om tóch te genieten
  • de balans in evenwicht brengen tussen enerzijds de steeds weer terugkerende rouw en desondanks plezier te hebben
  • hoe met vrienden om te gaan….mag je er steeds over praten
  • als men zegt: laat het los…. hoe kun je daarop reageren zonder je boosheid nog meer relaties te laten verwoesten?
  • hoe kun je ervoor zorgen dat het niet in elk gesprek het centrale thema wordt?
  • moed houden terwijl je niet steeds teleurgesteld wordt door onvervulde hoop

Waarom?

Op de 1e plaats natuurlijk voor jezelf. Je mág het leuk hebben. Maar daarnaast weet je nooit hoe het loopt. Stel dat het contact herstelt, dan hebben je kinderen meer aan een niet verbitterde ouder die zonder haat en wrok het leven heeft doorgelopen.

Daarnaast zal je omgeving ook beter reageren, waardoor ook je eigen leven prettiger verloopt of tenminste draaglijker wordt. Want vooral mensen die het probleem onvoldoende begrijpen kunnen nogal eens kort door de bocht reageren. Ze zeggen te gemakkelijk dat je het moet loslaten…., geven misschien je kinderen de schuld van de breuk, terwijl die mogelijk op een andere plek ligt.

Onbegrip zal er misschien blijven, maar als je daardoor woedend reageert en daarna ook nog vrienden kwijt raakt, dan wordt je leven wel erg triest. Je wordt nóg meer teruggeworpen op jezelf en wordt steeds bozer en verdrietiger. Voorkom dat je in een negatieve vicieuze cirkel belandt en je wereld steeds kleiner wordt.