Coronavirus

Betaalbare en coronavriendelijke psychosociale ondersteuning

Ik heb een speciaal en voordelig aanbod voor mensen die psychosociale problemen hebben die niet kunnen wachten, maar ook voor mensen die gewoon een praatje willen maken. De huisartsen en praktijkondersteuners zitten overvol en kunnen het werk nauwelijks aan. Daarom heb ik een coronavriendelijke oplossing bedacht voor degenen die niet persé naar de huisarts hoeven. Sociale contacten moeten worden vermeden maar telefoon en skype zijn nog steeds voorhanden.

(En zeg nou niet dat het puur een commercieel aanbod is, natuurlijk, ook ik moet gewoon eten en mijn hypotheek betalen. Ook restaurants bieden massaaal aan het eten thuis te brengen, nu men niet uit eten gaat.) U hóeft er geen gebruik van te maken, maar het kán.

Wat precies?

Mijn tarieven heb ik hiervoor verlaagd, enerzijds om “goed te doen” maar anderzijds ook omdat dit soort begeleiding kwalitatief vaak nét iets minder is dan face-to-face-hulpverlening. Zo lang deze crisis duurt en ik het aan kan (en niet ziek wordt) tegen een speciale prijs. Ik ben niet van mening dat dit voldoende is om een goede therapie te vervangen, wél dat het problemen kan verlichten en draaglijker maken.

Tarieven normaalCrisistarieven
(zo lang de crisis duurt
1 uur € 85,00
3 kwartier € 70,00
half uur niet mogelijk
(achteraf betalen)
Gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar mogelijk
1 uur € 60,00
3 kwartier € 45,00
half uur € 30,00
(vooraf betalen)
Hiervoor bestaat geen vergoeding van de zorgverzekeraar

Wanneer wel en wanneer niet

Voor wie nietVoor wie wel

U bent onder begeleiding van een
psycholoog of psychiater

U bent niet onder behandeling en wilt niet praten over wat u bezig houdt maar u wilt dat iemand iets voor u dóet

U kunt niet met Skype overweg
(telefonisch nog wel mogelijk onder dezelfde voorwaarden)
U bent onder begeleiding van een maatschappelijk werker

U bent niet onder behandeling en wilt WEL praten over wat u bezig houdt

U kunt met Skype overweg

De spelregels (wat moet u doen?)

Allereerst denkt u na of u het wilt en of u het kunt betalen.

Dan kijkt u of u voldoet aan de voorwaarden (voor wie wel en voor wie niet)

Dan beslist u hoe lang u wilt praten: 30 min., 45 minuten of 60 minuten. Gemiddeld denk ik dat 30-45 minuten het meest zal voorkomen. U maakt het bijbehorende bedrag over (30 min. € 30,00, 45 min. € 45,00, 60 min. € 60,00) naar bankrekening nr. NL 82 RABO 016 08 17 595 t.n.v. Interpunctie. Vermeld CRI-20.

Mail daarna naar info@interpunctie.nl met in het onderwerp CRI-20. U mag in enkele woorden (niet meer dan 30) uw probleem/vraag schetsen. Dat hoeft echter niet. Vermeld ook uw skypenaam en telefoonnummer.

U krijgt binnen 24 uur (maar meestal eerder) een mail om een en ander af te spreken.