Coronavirus

Luisterend oor tijdens de coronacrisis

Sociale contacten moeten worden vermeden maar telefoon en skype zijn nog steeds voorhanden.

Er zijn momenteel veel luistertelefoons waarbij je je verhaal kwijt kan. Ik doe dat ook wel, maar niet kostenloos en het is dus zeker niet voor iedereen gewenst. Maar ik geef ook (indien mogelijk ) advies en je krijgt ook altijd MIJ weer aan de telefoon. Dat kan een voordeel zijn.

Inschatting benodigde tijd

Relatietherapie is lastig per telefoon of skype.
Wat kan wel? Crisisinterventie en tips om de crisis in je relatie alvast aan te pakken. Benodigde tijd half uur / 3 kwartier

Gezinstherapie (en of opvoeding)

Bij opvoedingsvragen die accuut om een oplossing vragen kan ik vaak snel hulp/advies geven. (15-25 min.). Grote familieconflicten zijn lastig,vaak wel kort advies om de accute crisis te bezweren. Benodigde tijd: 15-25 min.

Individuele hulpverlening 

Tijdens de crisis kan ik wel met u samen kijken wat alvast wel kan in de gegeven situatie. Soms is even praten al voldoende (15 min). Soms is een crisisaanpak gewenst (15-25 min.).

Assertiviteit / communicatie /sociale vaardigheden

Cursussen zijn er niet nu, maar heeft u een accute vraag stel hem gerust. Waarschijnlijk kan ik u binnen 15 min. een advies geven wat u in dit ene accute geval kunt doen.

Hulp rondom scheidingen

Scheidingen zijn vaak lastig. Zeker opvoeden in scheidingssituaties is  moeilijk. De coronacrisis geeft vaak veel ellende rondom omgang. Soms kun je even steun nodig hebben. Soms is hierover lezen ook voldoende. Kijk bij de columns

Tevoren overmaken

tot 15 min. € 15,00

15-25 min. ” 25,00

langer ” 45,00 (max. 1 uur)

Waarom?

Mijn tarieven heb ik hiervoor verlaagd, enerzijds om “goed te doen” maar anderzijds ook omdat dit soort begeleiding kwalitatief vaak nét iets minder is dan face-to-face-hulpverlening. Zo lang deze crisis duurt en ik het aan kan (en niet ziek wordt) tegen een speciale prijs. Ik ben niet van mening dat dit voldoende is om een goede therapie te vervangen, wél dat het problemen kan verlichten en draaglijker maken.

Wanneer wel en wanneer niet

Voor wie nietVoor wie wel

U bent onder begeleiding van een
psycholoog of psychiater

U bent niet onder behandeling en wilt niet praten over wat u bezig houdt maar u wilt dat iemand iets voor u dóet

U kunt niet met Skype overweg
(telefonisch nog wel mogelijk onder dezelfde voorwaarden)
U bent onder begeleiding van een maatschappelijk werker

U bent niet onder behandeling en wilt WEL praten over wat u bezig houdt

U kunt met Skype overweg

De spelregels (wat moet u doen?)

Allereerst denkt u na of u het wilt en of u het kunt betalen. Dan kijkt u of u voldoet aan de voorwaarden (voor wie wel en voor wie niet)

Dan beslist u hoe lang u wilt praten naar bankrekening nr. NL 82 RABO 016 08 17 595 t.n.v. Interpunctie. Vermeld CRI-20.

Mail daarna naar info@interpunctie.nl met in het onderwerp CRI-20. U mag in enkele woorden (niet meer dan 30) uw probleem/vraag schetsen. Dat hoeft echter niet. Vermeld ook uw skypenaam en/of telefoonnummer.

U krijgt binnen 24 uur (maar meestal eerder) een mail om een en ander af te spreken.