Home » Columns assertiviteit » Tel tot tien, toon respect en zeg wat je op je hart hebt.

Tel tot tien, toon respect en zeg wat je op je hart hebt.

Geweldsdelicten

Hoewel de absolute cijfers blijken af te nemen (heb dat niet onderzocht maar dat hoor ik af en toe op het nieuws) horen we veel over geweldsdelicten. Huiselijk geweld, geweld in het uitgaansleven, het lijkt alsof het toeneemt, maar dat zal wel komen omdat de snelheid van het nieuws zo toeneemt.

Assertiviteit is belangrijk

Er zijn veel vormen van geweld, maar ik ben er zeker van dat het geweld op allerlei fronten zou afnemen als deze daders wat assertiever zouden zijn. Assertieve mensen kunnen zich beter “wapenen met woorden”, dus hoeven hun toevlucht niet te nemen tot geweld.

Veel agressie komt voort uit gevoel van onmacht (slachtofferschap). Als men het gevoel krijgt dat men actief iets aan zijn situatie kan veranderen zonder geweld toe te passen, zal men minder agressief zijn.

Schelden doet ook zeer

Agressie met woorden is ook mogelijk: scheldpartijen, maar ook heel subtiele opmerkingen die beledigend bedoeld zijn. Soms is dat net zo pijnlijk als een flinke klap. Je kunt de vergelijking treffen met pestende kinderen. Trouwens als je pestende kinderen leert om met respect met elkaar te praten neemt het pesten ook af.

Vicieuze cirkel

Veel agressieve mensen zijn ernstig gefrustreerd omdat ze denken tóch geen invloed te hebben. En veel respect krijgen deze mensen niet, waardoor ze nog meer gefrustreerd raken: een vicieuze cirkel. Ook bij huiselijk geweld speelt frustratie vaak een rol. Mannen die hun vrouw met woorden niet kunnen bereiken, die hun boosheid inhouden tot ze ontploffen. Er zijn natuurlijk ook heel andere vormen van huiselijk geweld en waar je met assertiviteit weinig bereikt, zoals bv. bij een jaloerse of sadistische partner.

Trouwens, veel mensen in zo’n cursus willen graag leren om snel en ad rem te reageren. Echter, snel en ad rem is vaak ook “ondoordacht”. Dus niks mis met wat onze opa’s en oma’s al zeiden: tel eens tot 10.