Spijt

Spijt hebben en dat zeggen

Wanneer iemand ergens oprecht spijt over betuigt dan kan bijna alles hersteld worden. Spijt betuigen is een buitengewoon herstellend gebaar. Het is bijna magie. De ergste dingen die een mens kan doen, en waarvan hij oprecht spijt heeft, kunnen de wonden bij het slachtoffer meestal nog helen.    

De spijt van politici

Politici hebben dat inmiddels ook ontdekt, en denken dat ze overal vanaf zijn als ze eenmaal hun excuses hebben aangeboden. Maar zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. Politici moeten bovendien soms de formele verantwoordelijkheid op zich nemen, ook al hadden zij op zichzelf geen schuld aan de fout. Dat maakt het ingewikkeld.    

Gemeend sorry, oprechte spijt

Een diep gemeend “sorry” maakt de ander vergevingsgezind. Het lijkt erg eenvoudig, maar net als je ongelijk toegeven, een oprecht dankjewel zeggen, is het voor sommige mensen bijna ondoenlijk.  Met excuses aanbieden (gemeende excuses!) kunnen vriendschappen gered en rechtzaken voorkomen worden. Sorry is dus een magisch woord.  

Ik wil mijn zelfrespect niet verliezen

Mensen denken vaak dat ze door spijt te betuigen respect verliezen. Het tegendeel is echter waar. Door oprechte excuses aan te bieden voor iets waarvan men beseft dat het verkeerd was, win je juist respect.

Mijn eigen stommiteit

Onlangs nog had ik me ernstig vergaloppeerd in een column. Toen ik daarop gewezen was en de column rectificeerde, kreeg ik verschillende tevreden reacties. Men was er blij mee.    

Niet tot St. Juttemis

Sommige mensen putten zich uit in spijtbetuigingen en verontschuldigingen tot sint-juttemis. Dat is nu ook weer niet nodig. Na “het spijt me” hoef je niets uit te leggen. Sterker nog, dat kan weer afbreuk doen aan de spijtbetuiging.   Je kunt hoogstens nog zeggen: “ik zal erop letten dat dit niet meer gebeurt”. That’s it.

Niet te lang wachten met excuses aanbieden

Verder kan ik nog een ding zeggen voor verontschuldigingen aanbieden: doe het zo snel mogelijk nadat je de fout hebt ontdekt. Hoe langer je wacht hoe lastiger het wordt. Vind je het moeilijk om je verantwoordelijkheid te nemen als je iets fout gedaan hebt, volg dan eens een assertiviteitscursus