Home » Columns assertiviteit » Communicatietips

Communicatietips

Deze tips komen allemaal aan bod bij de cursus Assertiviteit (naar de cursus assertiviteit)

Communicatie is een boodschap van de ene persoon naar de andere doorgeven. Dat betekent praten en luisteren, maar ook gebaren maken. Ook de manier waarop je kijkt, praat, lacht,  of je stampvoet of met deuren smijt, alles is communicatie.

Luisteren is belangrijker dan praten. Om te helpen beter te luisteren (en elkaar beter te begrijpen) kun je de woorden van de ander samenvatten. Dan weet je meteen of je hem/haar goed begrepen hebt.

Als je luistert kun je naar de ander kijken en hem laten merken dat je luistert door bv. te knikken. Je denkt al snel dat je de ander goed begrepen hebt, terwijl dit soms niet zo is.

Basisregels spreken:

 • kijk de ander aan
 • geef ik-boodschappen (spreek vanuit jezelf)
 • spreek duidelijk
 • vraag of de boodschap duidelijk is
 • zorg dat je uitstraalt wat je zegt (niet lachen terwijl je boos bent bv.)
 • maak je zinnen af
 • gebruik geen woorden als ALTIJD, NOOIT, ELKE KEER, STEEDS, ALWEER, etc.

Basisregels luisteren:

 • kijk de ander aan
 • luister en leef je in
 • let op de non-verbale communicatie (iemand  praat steeds harder (boosheid??) of steeds zachter (wil iets verbergen??)
 • vraag om verduidelijking (bedoel je …. Of …….)
 • vul geen gedachten in, denk niet dat je weet wat de ander bedoelt als je er niet zeker van bent
 • vat samen wat je gehoord hebt en controleer of het klopt
 • reageer daarna pas
  reageer dan pas

Men denkt vaak dat assertiviteit met een agressieve vorm van opkomen voor jezelf te maken heeft. Maar om assertief te zijn (om op te komen voor jezelf) zijn dit de basisregels. Agressie is dan helemaal niet nodig!