Home » Columns gezin » Opvoeden, hoe hou je het gezellig?

Opvoeden, hoe hou je het gezellig?

Opvoeden, hoe hou je het gezellig?

Voor opvoeden van je kinderen is geen cursus vereist. Toch worden er nogal eens fouten gemaakt, meestal niet onoverkomelijk, maar vaak zou het een stuk gezelliger in huis kunnen zijn, als de opvoeding wat gemakkelijker was. En laten we eerlijk zijn: opvoeden is een moeilijk vak, een vak waarvan men achteraf vergeet wat het voor een krachttoer is geweest.

Je kunt niet alles sturen

Kinderen worden vanzelf groot als je er eten instopt, maar voor de rest kun je heel veel maken en breken. Tegelijk kun je niet álles sturen. Er zijn veel zaken die je niet kunt beïnvloeden. Het is de kunst om niet te krampachtig te zijn, en tegelijk voldoende regels en grenzen stelt om ze verantwoordelijkheid bij te brengen.

Consequent zijn

Ik hoor van veel ouders dat consequent zijn lastig is. Als je dat weet van jezelf kun je beter de grenzen niet te streng maken, maar zodanig, dat je het wél vol kunt houden. Je hoeft geen superouder te zijn. Wat ook belangrijk is: overleg met de andere ouder in AFWEZIGHEID van de kinderen. Samen bepalen wat gebeurt en hieraan vasthouden. Hier zie je al meteen een problemen opdoemen die een scheiding met zich meebrengen: overleg is niet altijd mogelijk.

Veel gemopper

Verder wordt er veel gemopperd om datgene wat niet goed gaat. Dit kan de hele sfeer in huis verslechteren. Waarom niet een complimentje af en toe? We zijn zo geneigd om van het negatieve uit te gaan, dat we het positieve niet eens meer zien!

Veel discussie

Naarmate kinderen ouder worden gaan zij meer discussiëren. Dat is lastig, maar het hoort erbij. Ze hebben overal een mening over, en meestal tegenovergesteld aan die van jou als ouder….

Ouders vinden dat lastig, en dat is het ook! Maar je kunt ze om hun mening vragen, je kunt ze zelfs vragen wat zij zouden doen als zij papa of mama waren…. De uitkomst kan heel verrassend zijn. Zie het als een uitdaging, en als je er niet uitkomt, ga eens met een hulpverlener praten. Eén of twee gesprekken kunnen vaak veel oplossen.