Home » Cursussen/stress » Training Persoonlijke en Beroepsmatige Effectiviteit

Training Persoonlijke en Beroepsmatige Effectiviteit

Wordt jaarlijks gegeven, waarschijnlijk in het najaar 2018

 

Effectiviteit begint bij jezelf…..

We hebben de vrijheid om ons eigen leven vorm te geven en te worden wie we willen zijn. De keuze is aan onszelf: nemen we de verantwoordelijkheid of niet?

We streven ernaar om vrij te zijn en tegelijkertijd een evenwichtig en bevredigende relatie te onderhouden met anderen. Dat wil zeggen dat je:

 • je leven in eigen hand neemt;
 • aan eigen behoeften tegemoet komt, zonder die van anderen tekort te doen
 • problemen voorkomt door je gevoelens te uiten
 • anderen effectief en tactvol met hun gedrag confronteert als dat problematisch voor je is
 • iets doet aan je angst en bezorgdheid door open en direct te zijn
 • conflicten oplost zonder relaties te schaden
 • effectief met waardeconflicten omgaat
 • effectief luistert wanneer iemand anders met een probleem zit
 • doelen stelt en plannen maakt om die doelen te bereiken

Meer zeggenschap over je leven

Als je zeggenschap over je leven hebt, speel je een actieve rol in het bevredigen van je behoeften. Je neemt beslissingen en onderneemt activiteiten om je doelen te bereiken, vooral in situaties waarin je niet afhankelijk wilt zijn van de medewerking van anderen.

Overigens is die zeggenschap over je eigen leven door allerlei factoren beperkt. Ieder heeft zijn eigen vrijheidsterrein: dat deel van je leven waarin je vrij bent zelfstandig besluiten te nemen, waarin je niet afhankelijk bent van anderen.

Het vereist moed om deze verantwoordelijkheid te nemen, maar het loont de moeite:

 • je gevoel van eigenwaarde groeit
 • je hebt minder behoefte aan instemming van anderen
 • je bent minder gauw bang, boos of depressief doordat je je beter, duidelijker en vooral spontaner uitdrukt
 • je bent minder snel vijandig of rancuneus omdat meer behoeften worden bevredigd
 • je relaties met anderen worden beter en effectiever

Deze training ga ik geven samen met Trudy Schripsema, trainer coach en hulpverlener in Eindhoven. De training leert mensen om meer zichzelf te blijven zowel in hun persoonlijke relatie als op beroepsmatig gebied. Ongenoegens over de situatie die er zijn, kleine terugkerende conflicten in een gezin, op het werk of met andere kennissen worden opgelost door effectiever te communiceren. Vaak heeft men het gevoel verliezer te zijn in conflicten, of kan men zich moeilijk handhaven in lastige situaties. In deze training leert men beter uitkomen voor de eigen mening en voorziet men daarmee ook beter in eigen behoeftes zonder de wensen en verlangens van anderen uit het oog te verliezen. De omgang met anderen wordt beter en bevredigender.

De training start waarschijnlijk in september of oktober 2017 en omvat 6 wekelijkse dagdelen, en uw investering is   € 800,00  (excl.BTW). Deze cursus is duurder omdat er hogere eisen worden gesteld aan de begeleiding (2 begeleiders nodig) maar ook aan de theorie en praktische toepassingen. De cursusprijs zal hierna waarschijnlijk nog in prijs stijgen.

Thema’s die aan de orde komen:

 • vaststellen van behoeften
 • leren open zijn over jezelf
 • conflicten voorkomen
 • effectief confronteren
 • omgaan met angst
 • conflicten en waardebotsingen oplossen

Voor leidinggevenden is er ook een uitbreiding in gedachten.

Op de hoogte blijven? Mail naar info@interpunctie.nl o.v.v. Comm. training.