Home » Cursus assertiviteit » Inhoud van de cursus

Inhoud van de cursus

 

 

 

ass3De cursus is onlangs geheel vernieuwd. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief  kun je altijd als eerste worden geïnformeerd. Een verbetering die ook na deze eerste keer is ingevoerd, is de mogelijkheid tot een intakegesprek, waardoor de kans groter is dat de cursus ook echt datgene biedt wat je nodig hebt.  Lees hier meer over voor wie de cursus wel/minder geschikt is.

 

ass3Stappen voor assertief gedrag:

1.Weet wat je wilt. De afweging van jouw belang tegen dat van de ander, moet je van tevoren maken. Kies het standpunt waarbij je je goed voelt. Laat je keuze niet bepalen door de schroom die je voelt om het te moeten zeggen.

2. Zeg wat je wilt. Breng je opstelling als een feit, niet als een voorstel. Besef dat iets lastigs vragen geen agressieve actie is, maar iets heel normaals. Geef geen argumenten, dat zou suggereren dat er ruimte is voor discussie.

3. Zeg kort en vriendelijk wat je wilt. Laat merken dat je beseft dat de ander door jou een probleem krijgt (dat hoeft niet altijd zo’n groot probleem te zijn als jij wellicht denkt). Je kunt die zorg concreter maken door de ander te adviseren over de mogelijke oplossing van dat probleem.

4. Blijf consequent in woord en gedrag. Kom niet terug op wat je zei te willen, noch in gedragingen. Je wilt niet de indruk wekken dat je standpunt niets voorstelde. Je hebt het immers goed overwogen.

5. Verhoog je assertiviteit door onbevredigende sociale situaties achteraf te analyseren. Wat had je anders kunnen doen? Probeer bij wijze van experiment eens extra assertief te zijn op een plek waar het er niet zo toe doet. Winkels en restaurants zijn een mooi oefenterrein voor assertiviteit.

ass3Problematische situaties

Je kunt in netelige gesprekssituaties terecht komen, maar ook daar zijn altijd uitwegen:

  • Bedenk dat je niet op elke vraag ogenblikkelijk antwoord hoeft te geven. Je mag er best over nadenken
  • Je hoeft niet op elke vraag antwoord te geven. Misschien zijn sommige vragen  een inbreuk op je privacy is en wens je er niet op in te gaan.

 

inschrijvingslink informatie cursus assertiviteit

 

De vaardigheden die nodig zijn om assertief te communiceren zijn:

  • het kunnen vaststellen van je eigen waarden, behoeften en wensen;
  • openheid, ik-boodschappen geven: zeggen wat je ergens van vindt;
  • nee-zeggen tegen een voor jou onaanvaardbaar verzoek van een ander;
  • opkomen voor je behoeften en wensen om zodoende conflicten die zouden kunnen ontstaan te voorkomen;
  • anderen op een effectieve en tactvolle manier confronteren met hun gedrag wanneer dat gedrag het bevredigen van jouw behoeften in de weg staat;
  • conflicten oplossen op een wederzijds bevredigende manier, zodat niemand verliest (win-win-situatie);
  • effectief luisteren wanneer iemand anders met een probleem zit;
  • jezelf een doel kunnen stellen en plannen maken om dat doel te bereiken.

De vaardigheden worden op verschillende manieren aangeboden, geoefend en aangeleerd, waarbij het accent ligt op de praktische toepasbaarheid.

 

Kort filmpje…. dan wen je alvast aan mij

ass3Praktisch

Het gaat om kleine groepjes, veiligheid en betrokkenheid zijn van belang. We streven ernaar dat iedereen steeds aanwezig kan zijn. Daarom nemen we bij de eerste bijeenkomst de agenda door, zodat (indien iemand vanwege een vakantie een week afwezig zou zijn) zodanig verschoven wordt dat in principe iedereen aanwezig kan zijn. Als er een keer een week moet worden verschoven betekent dat alleen meer tijd om te oefenen. Het gaat om 5 avonden, we streven ernaar de cursus binnen 10 weken afgerond te hebben. De kosten bedragen € 310,00, bij opgeven en betaling vóór 1 maart slechts  € 285,00. Bedrijven betalen bovendien BTW. Start in april 2019.

Enkele keren per jaar krijgt u een e-magazine met aanvullende tips worden gegeven. Lees verder: columns assertiviteit

Abonneren op de nieuwsbrief? Klik op het plaatje hieronder

inschrijvingslink nieuws cursus assertiviteit