Home » Cursussen/stress » Inhoudelijk over de cursus assertiviteit

Inhoudelijk over de cursus assertiviteit

 

 

Uitgangspunt: elk individu heeft het recht om aan zijn/haar eigen behoeften tegemoet te komen, zonder de behoeften en rechten van anderen uit het oog te verliezen.

Kenmerken van effectieve mensen

 1. begrijpen zichzelf en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf: weten wat ze belangrijk vinden, waar hun wensen en behoeften liggen en zijn zich bewust van hun sterke kanten en hun beperkingen
 2. handelen assertief en verantwoordelijk: nemen zelf verantwoordelijkheid voor het tegemoet komen aan hun behoeften en nemen met het oog daarop initiatieven
 3. gaan effectief met anderen om: gaan eerlijk en sensitief met anderen om, terwijl ze een goed evenwicht bewaren tussen zorg voor zichzelf en zorg voor de ander
 4. hebben zeggenschap over hun leven: zorgen er zelf voor dat ze invloed hebben op voor hen belangrijke persoonlijke doelen in het leven

Deze cursus helpt deze 4 kenmerken te ontwikkelen door het aanleren van diverse communicatie- en probleemoplossende vaardigheden.

Deze vaardigheden omvatten:

 • het kunnen vaststellen van je eigen waarden, behoeften en wensen;
 • openheid, ik-boodschappen geven: zeggen wat je ergens van vindt;
 • nee-zeggen tegen een voor jou onaanvaardbaar verzoek van een ander;
 • opkomen voor je behoeften en wensen om zodoende conflicten die zouden kunnen ontstaan te voorkomen;
 • anderen op een effectieve en tactvolle manier confronteren met hun gedrag wanneer dat gedrag het bevredigen van jouw behoeften in de weg staat;
 • conflicten oplossen op een wederzijds bevredigende manier, zodat niemand verliest (win-win-situatie);
 • effectief luisteren wanneer iemand anders met een probleem zit;
 • jezelf een doel kunnen stellen en plannen maken om dat doel te bereiken.

De vaardigheden worden op verschillende manieren aangeboden, geoefend en aangeleerd, waarbij het accent ligt op de praktische toepasbaarheid.

 

Kort filmpje…. dan wen je alvast aan mij

Praktisch

Het gaat om kleine groepjes, veiligheid en betrokkenheid zijn van belang. We streven ernaar dat iedereen steeds aanwezig kan zijn. Daarom nemen we bij de eerste bijeenkomst de agenda door, zodat (indien iemand vanwege een vakantie een week afwezig zou zijn) zodanig verschoven wordt dat in principe iedereen aanwezig kan zijn. Als er een keer een week moet worden verschoven betekent dat alleen meer tijd om te oefenen. Natuurlijk moet de cursus wel binnen plm. 2 maanden afgerond worden.

Voor wie?

De cursus is geschikt voor subassertieve, agressieve en passieve volwassenen om te leren meer in het groene vak terecht te komen.

Mensen van rond de 20 jaar kunnen deelnemen, maar zeker als ze nog op school zitten sluit de cursus niet altijd goed aan.

Enkele keren per jaar krijgt u een e-magazine met aanvullende tips worden gegeven. Download  hier een artikel  met communicatietips.

Nu alvast wat lezen kan ook hier

Abonneren op de nieuwsbrief? Klik op het plaatje hieronder