Home » Kennismaking » Voorwaarden / tarieven

Voorwaarden / tarieven

voorw             

 • afspraken afzeggen 24 uur tevoren (mag ook via mail:info@interpunctie.nl)
 • te laat afzeggen betekent dat de kosten worden doorberekend
 • bij consulten in de avonduren (vanaf 18.00 uur) wordt een toeslag berekend van € 8,00 per keer
 • tarieven* consult ¾ uur  € 61,50 consult  van 1 uur € 82,00  (hulpverlening heeft vaak maar een of enkele gesprekken nodig)
 • indien u erg krap bij kas zit, zijn er soms andere mogelijkheden, kaart dit direct in het eerste gesprek aan
 • de eerste factuur wordt meteen na het eerste gesprek gestuurd, zodat u snel kunt nagaan of uw zorgverzekeraar de consulten vergoed, daarna volgt maandelijkse facturering.
 • betalingstermijn: 1 maand na facturering (facturering per maand)
 • een aanmaning wordt verhoogd met administratie- en rentekosten € 15,00 per factuur. Ook overige incassokosten komen voor uw rekening
 • geen verwijskaart van huisarts nodig

Mocht u de tarieven verwarren met mijn uurloon dan help ik u hier uit de droom:  uitleg-over-tarieven

Meer info voor verwijzers     Vergoedingenoverzicht 2018    

Aan het einde van het jaar is het goed om even na te denken over uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering en overweegt u hulp van Interpunctie. Kijk op het vergoedingenoverzicht van 2018 en kijk welke aanvullende verzekeringen de kosten vergoeden.

 

   AGB-code hulpverlener 90-18403 AGB-code praktijk 90-039953 SRBAG 5002318                   handteknfg        logoSRBAG groot                            CZP keurmerk

hulpverlener 90-18403       nr. 5511176580                5002318

praktijk 90-039953

Zorgverzekeraar            

Indien u vooraf vooraf contact met zorgverzekeraar opneemt over de vergoeding: ik ben geen psycholoog, maar val onder additionele hulpverlening (noem  de NFG–  en  SRBAG-nummers en AGB-codes, zie hierboven)

 • vergoeding zorgverzekeraar bij de meeste aanvullende verzekeringen
 • eerst betalen aan Interpunctie, daarna opsturen aan zorgverzekeraar (wordt op rekening ook aangegeven)
 • geen vergoeding? Mogelijkheid tot coulancetarief (contant betalen), u krijgt wel een kwitantie. Dit is goedkoper vanwege de afwezigheid van het incassorisico
 • meldt het wanneer de kosten te hoog zijn. Interpunctie streeft ernaar om hier een acceptabele oplossing voor te vinden, zeker als de begeleiding wat langduriger is
 • facturering per e-mail tenzij anders afgesproken. Geef uw mailadres door.

Tips

Om te voorkomen dat u de hulpverlening te vroeg afbreekt adviseer ik u evt. bedenkingen te melden. Geef uw visie, spreek twijfels uit, telefonisch, per mail of in een gesprek. Natuurlijk is het voor mij prettig als u tevreden bent, maar zo niet dan hoor ik dat graag! Zo nodig kan ik mijn aanpak wijzigen (of uitleggen waarom ik deze aanpak kies). Wanneer u uw vragen uit, brengt dat de oplossing dichterbij. U bewijst mij maar vooral ook uzelf een dienst door dit te zeggen.