Home » Cursussen/stress » Doel van de cursus

Doel van de cursus

 

doel Doel van de cursus

Het spreekt vanzelf dat niemand ooit totale zeggenschap kan hebben over zijn leven, omdat we allemaal in zekere zin afhankelijk zijn van andere mensen, van de omgeving en andere invloeden. Een van de voornaamste doelen van de cursus is om een bijdrage te leveren aan het verkrijgen van grotere verantwoordelijkheid voor jezelf en het aanreiken van een aantal vaardigheden waardoor je meer ruimte zult krijgen om aan je eigen persoonlijke levensbehoeften tegemoet te komen.

 

Het terrein waarop je zeggenschap hebt

Het gebied van persoonlijke zeggenschap is dat deel van je leven waarin je vrij bent om zelfstandige, eenzijdige beslissingen te nemen over aangelegenheden die niet afhangen van andermans medewerking of participatie. Voorbeelden:

  1. Van opvatting veranderen van over een bepaalde kwestie
  2. Iets nieuws leren
  3. Het invullen van je vrije tijd
  4. Beslissen of, hoeveel en wat je wilt lezen, welke muziek je wilt horen
  5. Een andere baan zoeken
  6. Aansluiten bij een politieke partij of een andere groep
  7. Een sport beoefenen

Soms ben je mede afhankelijk van de medewerking van anderen, of heeft jouw beslissing ook consequenties voor hen. Denk aan het opzeggen van je baan (minder geld voor het gezin), de vakantieplannen wijzigen van je gezin, een dure auto kopen van het spaargeld, verhuizen, kinderen krijgen.

Natuurlijk zijn er verschillen. Als je alleen woont hoef je thuis geen rekening met anderen te houden. Heb je een gezin dan spelen er andere dingen. Ook zal de ene werkgever dingen accepteren die bij een ander onbespreekbaar zijn.

Ook zal een ruig feest in de ene omgeving geen probleem zijn, en bij andere juist problemen opleveren in de buurt.

Maar vaak leggen mensen zichzelf beperkingen op omdat ze geen omstreden positie durven innemen (bv. uit angst voor conflicten, of uit schuldgevoel omdat ze iets voor zichzelf doen).

De zeggenschap over ons leven wordt door allerlei reële factoren  beperkt, maar dat neemt niet weg dat velen van ons meer persoonlijke verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om meer aan hun eigen behoeften tegemoet te komen.

Er heerst bij sommige mensen een instelling, dat ze denken niets te zeggen hebben over wat er met hen gebeurt. Mannen en vrouwen ervaren dit allebei, maar vaak iets anders. Hoewel er veel is veranderd (flexibiliteit van arbeid) hebben mannen toch vaak het gevoel dat zij geen invloed kunnen uitoefenen op het lot, omdat zij het als hun plicht zagen te moeten zorg dragen voor het gezinsinkomen. Uiteraard is inkomen belangrijk.

Ook op het gebied van emoties is er veel veranderd, maar ondanks dat hebben mannen veelal geleerd hun gevoelens te verbergen. Vrouwen zijn geneigd om in een afhankelijkheidspositie te blijven hangen, hoewel dat vaak in feite niet meer zo is.

Naarmate we meer beseffen dat we ook recht hebben om onze eigen behoeften te bevredigen beginnen we meer verantwoordelijkheid voor onszelf te dragen. Deze communicatietraining biedt een hechtere ondergrond hiervoor en reikt je vaardigheden aan om dit te bereiken.